Thông tin của bạn:

IP

BN41-01377B
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41-01377B
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41-01377B
 •              BN4101377B
 •              BN94-03594J
 •              BN9403594J
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41-01377B
 •              BN4101377B
 •              BN94-03594J
 •              BN9403594J
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN41-01377B
 [/hinhanh]

YP2632T
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: YP2632T
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: YP2632T
 •             YP2632T-2
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: YP2632T
 •             YP2632T-2
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
YP2632T
 [/hinhanh]

V290BJ1 -LE1
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Panel tv TCL
 • Code: V290BJ1 -LE1
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Panel tv TCL
 • Code: V290BJ1 -LE1
 • Model: TCL
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Panel tv TCL
 • Code: V290BJ1 -LE1
 • Model: TCL
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
V290BJ1 -LE1
 [/hinhanh]

V28A001425A1
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính tv TOSHIBA
 • Code: V28A001425A1
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board vi tính tv TOSHIBA
 • Code: V28A001425A1
 • Model: TOSHIBA
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board vi tính tv TOSHIBA
 • Code: V28A001425A1
 • Model: TOSHIBA
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
V28A001425A1
 [/hinhanh]

TAFT-Z714D
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Hộp kênh tv TOSHIBA
 • Code: TAFT-Z714D
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Hộp kênh tv TOSHIBA
 • Code: TAFT-Z714D
 •             V68A00009400
 • Model: TOSHIBA
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Hộp kênh tv TOSHIBA
 • Code: TAFT-Z714D
 •             V68A00009400
 • Model: TOSHIBA
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
TAFT-Z714D
 [/hinhanh]

RDENC2541TPZ
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board cao áp tv TOSHIBA
 • Code: RDENC2541TPZ
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board cao áp tv TOSHIBA
 • Code: RDENC2541TPZ
 •             U84PA-E0006413C
 • Model: TOSHIBA
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board cao áp tv TOSHIBA
 • Code: RDENC2541TPZ
 •             U84PA-E0006413C
 • Model: TOSHIBA
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
RDENC2541TPZ
 [/hinhanh]

6870C-0266A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board T-CON tv LG
 • Code: 6870C-0266A
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board T-CON tv LG
 • Code: 6870C-0266A
 •             LC320WUN
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board T-CON tv LG
 • Code: 6870C-0266A
 •             LC320WUN
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/mota] [hinhanh]
6870C-0266A
 [/hinhanh]

BOARD NGUỒN
BOARD T-CON
BOARD CAO ÁP
PANEL SCREEN
BOARD VI TÍNH
BOARD X-SUS
BOARD Y-SUS
BOARD Z-SUS
BOARD LOGIC
BOARD CÁC LOẠI

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập