Thông tin của bạn:

IP

[giaban] 15,000 VNĐ [/giaban]
[tomtat]
  • IC nguồn NCP1200D6
  • Tình trạng: Mới
 [/tomtat] [kythuat]
  • IC nguồn NCP1200D6
  • Tình trạng: Mới
 [/kythuat] [mota] https://docs.google.com/fileview?id=0B0qH5IoDTC-5MmYxNGEzNDMtNjk5Ny00YTNkLTgxNjgtMjc4N2FlYTY2NDZh&hl=vi&authkey=CKvQ6rQM [/mota] [hinhanh]
 [/hinhanh] 

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập