Thông tin của bạn:

IP

TNPA4784 _ TNPA4785
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat]
 • Board SU SD tv PLASMA PANASONIC
 • Code: TNPA4784 // TNPA4785
 • Model: TH-P42S10
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.

[/tomtat] [kythuat]
 • Board SU SD tv PLASMA PANASONIC
 • Code: TNPA4784 // TNPA4785
 • Model: TH-P42S10
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/kythuat] [mota]
 • Board SU SD tv PLASMA PANASONIC
 • Code: TNPA4784 // TNPA4785
 • Model: TH-P42S10
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/mota] [hinhanh]
TNPA4784 _ TNPA4785
[/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập