Thông tin của bạn:

IP

PSLF211401A
BN44-00339A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: PSLF211401A
 •           BN44-00339A
 •           P3237F1_ASM
 • Model: tv SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: PSLF211401A
 •           BN44-00339A
 •           P3237F1_ASM
 • Model: tv SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: PSLF211401A
 •           BN44-00339A
 •           P3237F1_ASM
 • Model: tv SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN44-00339A
[/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập