Thông tin của bạn:

IP

LJ41-09478A_LJ92-01796A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board X-SUS tv PLASMA SAMSUNG
 • Code: LJ41-09478A
 •             LJ92-01796A
 • Model: 42DH X-MAIN
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.

[/tomtat] [kythuat]
 • Board X-SUS tv PLASMA SAMSUNG
 • Code: LJ41-09478A
 •             LJ92-01796A
 • Model: 42DH X-MAIN
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/kythuat] [mota]
 • Board X-SUS tv PLASMA SAMSUNG
 • Code: LJ41-09478A
 •             LJ92-01796A
 • Model: 42DH X-MAIN
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/mota] [hinhanh]
LJ41-09478A_LJ92-01796A
[/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập