Thông tin của bạn:

IP

LJ41-09479A _ LJ92-01797A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board Y-SUS tv PLASMA SAMSUNG
 • Code: LJ41-09479A
 •             LJ92-01797A
 • Model: 42DH YM
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.

[/tomtat] [kythuat]
 • Board Y-SUS tv PLASMA SAMSUNG
 • Code: LJ41-09479A
 •             LJ92-01797A
 • Model: 42DH YM
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board Y-SUS tv PLASMA SAMSUNG
 • Code: LJ41-09479A
 •             LJ92-01797A
 • Model: 42DH YM
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
LJ41-09479A _ LJ92-01797A
[/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập