Thông tin của bạn:

IP

QPWBGF071WJZZ
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board cao áp tv SHARP
 • Code: QPWBGF071WJZZ
 • Model: SHARP
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board cao áp tv SHARP
 • Code: QPWBGF071WJZZ
 •            DUNTKF071WE
 • Model: SHARP
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board cao áp tv SHARP
 • Code: QPWBGF071WJZZ
 •            DUNTKF071WE
 • Model: SHARP
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
QPWBGF071WJZZ
[/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập