Thông tin của bạn:

IP

37T04-C0G_T370HW02 VC CTRL BD

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
  • Board T-CON tv LCD SAMSUNG
  • Code: 37T04-C0G
  • Model: LA37B530
  • Bảo hành: 30 ngày
  • Tình trạng: Board mới
  • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
  • Board T-CON tv LCD SAMSUNG
  • Code: 37T04-C0G
  • Model: LA37B530
  • Bảo hành: 30 ngày
  • Tình trạng: Board mới
  • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
  • Board T-CON tv LCD SAMSUNG
  • Code: 37T04-C0G
  • Model: LA37B530
  • Bảo hành: 30 ngày
  • Tình trạng: Board mới
  • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
37T04-C0G
[/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập