Thông tin của bạn:

IP

46T03-C09

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board T-CON tv LCD SAMSUNG
 • Code: 46T03-C09
 • Model: LA40C530
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board T-CON tv LCD SAMSUNG
 • Code: 46T03-C09
 • Model: LA40C530
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board T-CON tv LCD SAMSUNG
 • Code: 46T03-C09
 • Model: LA40C530
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
46T03-C09
[/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập