Thông tin của bạn:

IP

TNPA4892 _ TNPA4893
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban] [tomtat]
 • Board SCAN tv PLASMA PANASONIC
 • Code: TNPA4892 // TNPA4893
 • Model: TH-P42C10
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.

[/tomtat] [kythuat]
 • Board SCAN tv PLASMA PANASONIC
 • Code: TNPA4892 // TNPA4893
 • Model: TH-P42C10
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/kythuat] [mota]
 • Board SCAN tv PLASMA PANASONIC
 • Code: TNPA4892 // TNPA4893
 • Model: TH-P42C10
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/mota] [hinhanh]
TNPA4892 _ TNPA4893
[/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập