Thông tin của bạn:

IP

40-P081C0-PWD1XG
08-PE081C0-PW200A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv LCD TCL
 • Code: 40-P081C0-PWD1XG
 • Model: 08-PE081C0-PW200A
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.

[/tomtat]
[kythuat]
 • Board nguồn tv LCD TCL
 • Code: 40-P081C0-PWD1XG
 • Model: 08-PE081C0-PW200A
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/kythuat]
[mota]
 • Board nguồn tv LCD TCL
 • Code: 40-P081C0-PWD1XG
 • Model: 08-PE081C0-PW200A
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/mota]
[hinhanh]
40-P081C0-PWD1XG
08-PE081C0-PW200A
40-P081C0-PWD1XG
08-PE081C0-PW200A
 [/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập