Thông tin của bạn:

IP

ESP_C4LV0.5
<div class="pr">[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]</div>
[tomtat]
 • Board T-CON tv LCD SONY
 • Code: ESP_C4LV0.5
 • Model: KLV-32CX520
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.

[/tomtat] [kythuat]
 • Board T-CON tv LCD SONY
 • Code: ESP_C4LV0.5
 • Model: KLV-32CX520
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/kythuat] [mota]
 • Board T-CON tv LCD SONY
 • Code: ESP_C4LV0.5
 • Model: KLV-32CX520
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/mota] [hinhanh]
ESP_C4LV0.5
 [/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập