Thông tin của bạn:

IP

QPWBXF407WJN1

[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính tv SHARP
 • Code: QPWBXF407WJN1
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.

[/tomtat]
[kythuat]
 • Board vi tính tv SHARP
 • Code: QPWBXF407WJN1
 •             QKITPF407WJN1
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/kythuat]
[mota]
 • Board vi tính tv SHARP
 • Code: QPWBXF407WJN1
 •             QKITPF407WJN1
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/mota]
[hinhanh]

QPWBXF407WJN1

[/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập