Thông tin của bạn:

IP

S50FH-YB08 _ BN96-20479A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Panel tv PLATMA SAMSUNG
 • Code: S50FH-YB08 // BN96-20479A
 • Model: PS51D550
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Panel mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.

[/tomtat] [kythuat]
 • Panel tv PLATMA SAMSUNG
 • Code: S50FH-YB08 // BN96-20479A
 • Model: PS51D550
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Panel mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/kythuat] [mota]
 • Panel tv PLATMA SAMSUNG
 • Code: S50FH-YB08 // BN96-20479A
 • Model: PS51D550
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Panel mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/mota] [hinhanh]
S50FH-YB08 _ BN96-20479A
 [/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập