Thông tin của bạn:

IP

FHD_MB4_C2LV1.4
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board T-CON tv LCD SONY
 • Code: FHD_MB4_C2LV1.4
 • Model: KLV-40EX400
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.

[/tomtat] [kythuat]
 • Board T-CON tv LCD SONY
 • Code: FHD_MB4_C2LV1.4
 • Model: KLV-40EX400
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/kythuat] [mota]
 • Board T-CON tv LCD SONY
 • Code: FHD_MB4_C2LV1.4
 • Model: KLV-40EX400
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/mota] [hinhanh]
FHD_MB4_C2LV1.4
[/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập