Thông tin của bạn:

IP

QKITPF778WJN3
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board T-CON tv SHARP
 • Code: QKITPF778WJN3
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.

[/tomtat] [kythuat]
 • Board T-CON tv SHARP
 • Code: QKITPF778WJN3
 •              QPWBXF778WJN3
 • Model: SHARP
 • Bảo hành: 60 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/kythuat] [mota]
 • Board T-CON tv SHARP
 • Code: QKITPF778WJN3
 •              QPWBXF778WJN3
 • Model: SHARP
 • Bảo hành: 60 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/mota] [hinhanh]
QPWBXF778WJN3
QKITPF778WJN3
[/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập