Thông tin của bạn:

IP

QPWBS0226SNPZ
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn liền cao áp tv SHARP
 • Code: QPWBS0226SNPZ
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn liền cao áp tv SHARP
 • Code: QPWBS0226SNPZ
 •             RUNTKA419WJN1
 • Model: SHARP
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn liền cao áp tv SHARP
 • Code: QPWBS0226SNPZ
 •             RUNTKA419WJN1
 • Model: SHARP
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
QPWBS0226SNPZ
[/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập