Thông tin của bạn:

IP

EAY60696901
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: EAY60696901
 •             PSPU-J903A
 • Model: LG
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: EAY60696901
 •             PSPU-J903A
 •             B3PAGC00001A-R
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: EAY60696901
 •             PSPU-J903A
 •             B3PAGC00001A-R
 • Model: LG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
EAY60696901
 [/hinhanh]

Chính sách bán hàng

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *

Góp ý

Đang truy cập